ศูนย์กระดูกสันหลัง รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล จัดงานแถลงข่าว Reboot Your Balance เคลื่อนไหวอย่างสมดุล มั่นใจ ไร้กังวล ฟื้นตัวไว” ด้วยกระบวนการรักษาภายใต้คอนเซปต์ ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) โดยเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ป่วยจะได้รับ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ส่งผลให้เจ็บน้อยลง ผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดลดลง เสียเลือดน้อย อัตราการติดเชื้อต่ำ นอนโรงพยาบาลสั้นลง และฟื้นตัวเร็วขึ้น ทำให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้รวดเร็ว ดยมี Mr. Michael David Mitchell ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล นพ. อัศวิน ภูวธรสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพอินเตอร์ เนชั่นแนล เปิดงาน พร้อมด้วย นพ.สาริจฉ์ ศรีสุภาพ  ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลัง  รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล  นพ.ชัยเดช สระสมบูรณ์ นพ.ทายาท บูรณกาล นพ.คณิต จำรูญธเนศกุล ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง ร่วมให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน ร่วมกับการแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง