“ความสำเร็จ” กับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคไม่ตัดกล้ามเนื้อ (DAA) และการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิคใหม่ ระงับปวด Radiofrequency

ทางศูนย์กระดูกและข้อ รพ. กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล เผย “ความสำเร็จ” กว่า 500 ราย กับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคไม่ตัดกล้ามเนื้อ (Direct Anterior Approach: DAA) และการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิคใหม่ ระงับปวด Radiofrequency โดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นำวิถีและข้อเทียมรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มาช่วยในการผ่าตัดเพื่อหาความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ร่วมกับเทคนิคการผ่าตัดแบบทะนุถนอมเนื้อเยื่อไม่ให้บอบช้ำ และเทคนิคการระงับปวด ช่วยทำให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยและฟื้นตัวไว ช่วยคืนการเคลื่อนไหว ให้ชีวิตฟิตเต็มที่ (Reboot Your Bounce) โดยมี Mr. Michael David Mitchell ผู้อำนวยการ รพ. กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล นพ. อัศวิน ภูวธนสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ. กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล นพ. สุทร บวรรัตนเวช ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์กระดูกและข้อ นพ. วัลลภ สำราญเวทย์ หัวหน้าศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วยทีมศัลยแพทย์ข้อสะโพกและข้อเข่า นำทีมโดย นพ.พนธกร พานิชกุล, นพ. ศริษฏ์ หงษ์วิไล, นพ. มาร์วิน เทพโสพรรณ และผู้ป่วยที่ผ่านรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคไม่ตัดกล้ามเนื้อ (DAA) และการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิคใหม่ ระงับปวดร่วมสัมภาษณ์ ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน