ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล จัดงาน group interview : Reboot Your  Brain กู้สมองฟื้นฟูแบบองค์รวม   เผยแนวทางการให้บริการของศูนย์ ด้วยหลัก SMART  คือ S  : Specialist   แพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา  M :  Modern   การออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล ที่ได้มาตรฐานและวิธีการที่ทันสมัย   A : Advanced   มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  R :  Reputation     เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  T : Technology  มีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยและรักษา ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที โดยผ่านศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยบีดีเอ็มเอส   BDMS  Medevac Center   ซึ่งสามารถประเมินและจัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ  พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงรพ.ในเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือ รับปรึกษา  ส่งต่อในกรณีที่ต้องการและติดตามการรักษาด้วย telemedicine (การรับปรึกษาทางระบบทางไกล)   โดยมี Mr. Michael David Mitchel ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล  พร้อมด้วย นพ. อัศวิน ภูวธนสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล และทีมแพทย์ของศูนย์สมองและระบบประสาท นำโดย นพ. อภิชาติ พิศาลพงศ์ ผู้อำนวยการ แผนกอายุรกรรมระบบประสาท นพ.นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต ผู้อำนวยการ แผนกศัลยกรรมระบบประสาท นพ.ชาญพงค์ ตังคณะกุล อายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาท  พญ. ดวงพร รุธิรโก อายุรแพทย์ ด้านผู้ป่วยวิกฤต และ นพ. เอกกิตติ์ สุรการ ผู้อำนวยการศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย BDMS ร่วมถ่ายทอดความรู้ในการรักาโรคสมองและระบบประสาท รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางสมองที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงบนอากาศยาน ในโอกาสนี้  ทางศูนย์ได้จัดสาธิตจำลองการดูแลผู้ป่วยทางสมองวิกฤต ในห้อง Smart ICU และทำ Telemedicine  แพทย์และพยาบาลสามารถติดตามผลการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับตลอดเวลา  สามารถปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้ตามหลักของ Precision and personalized medicine   และพาเยี่ยมชมเครื่อง BI plane DSA เครื่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือด ช่วยในการดึงลิ่มเลือดอุดตัน