หน้าหลัก
/ Find a doctor /
นพ. ชัยศักดิ์ ดำริการเลิศ

Neurology

Languages
English
Thai
Education
พฤติกรรมประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - 2018
ประสาทวิทยา, แพทยสภา - 2016
อายุรศาสตร์, แพทยสภา - 2013
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - 2009
อาทิตย์
27 ก.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
จันทร์
28 ก.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
อังคาร
29 ก.ย.
Neuroscience Center 1
14:00 - 17:00
พุธ
30 ก.ย.
Neuroscience Center 1
13:00 - 17:00
พฤหัสบดี
01 ต.ค.
ศุกร์
02 ต.ค.
Neuroscience Center 1
14:00 - 20:00
เสาร์
03 ต.ค.
อาทิตย์
04 ต.ค.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
จันทร์
05 ต.ค.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 18:00
อังคาร
06 ต.ค.
Neuroscience Center 1
14:00 - 20:00
พุธ
07 ต.ค.
Neuroscience Center 1
13:00 - 18:00
พฤหัสบดี
08 ต.ค.
ศุกร์
09 ต.ค.
Neuroscience Center 1
14:00 - 20:00
เสาร์
10 ต.ค.
อาทิตย์
11 ต.ค.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
จันทร์
12 ต.ค.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 18:00
อังคาร
13 ต.ค.
Neuroscience Center 1
14:00 - 20:00
พุธ
14 ต.ค.
Neuroscience Center 1
13:00 - 18:00
พฤหัสบดี
15 ต.ค.
ศุกร์
16 ต.ค.
Neuroscience Center 1
14:00 - 20:00
เสาร์
17 ต.ค.
อาทิตย์
18 ต.ค.
Neuroscience Center 1
16:00 - 12:00
13:00 - 16:00
จันทร์
19 ต.ค.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 18:00
อังคาร
20 ต.ค.
Neuroscience Center 1
14:00 - 20:00
พุธ
21 ต.ค.
Neuroscience Center 1
13:00 - 18:00
พฤหัสบดี
22 ต.ค.
ศุกร์
23 ต.ค.
Neuroscience Center 1
14:00 - 20:00
เสาร์
24 ต.ค.
อาทิตย์
25 ต.ค.
Neuroscience Center 1
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00
จันทร์
26 ต.ค.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 18:00
อังคาร
27 ต.ค.
Neuroscience Center 1
14:00 - 20:00
พุธ
28 ต.ค.
Neuroscience Center 1
13:00 - 18:00
พฤหัสบดี
29 ต.ค.
ศุกร์
30 ต.ค.
Neuroscience Center 1
14:00 - 20:00
เสาร์
31 ต.ค.
อาทิตย์
01 พ.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
จันทร์
02 พ.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 18:00
อังคาร
03 พ.ย.
Neuroscience Center 1
14:00 - 20:00
พุธ
04 พ.ย.
Neuroscience Center 1
13:00 - 18:00
พฤหัสบดี
05 พ.ย.
ศุกร์
06 พ.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 14:00
14:00 - 20:00
เสาร์
07 พ.ย.
อาทิตย์
08 พ.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
จันทร์
09 พ.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 18:00
อังคาร
10 พ.ย.
Neuroscience Center 1
14:00 - 20:00
พุธ
11 พ.ย.
Neuroscience Center 1
13:00 - 18:00
พฤหัสบดี
12 พ.ย.
ศุกร์
13 พ.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 14:00
เสาร์
14 พ.ย.
อาทิตย์
15 พ.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
จันทร์
16 พ.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 18:00
อังคาร
17 พ.ย.
Neuroscience Center 1
14:00 - 20:00
พุธ
18 พ.ย.
Neuroscience Center 1
13:00 - 18:00
พฤหัสบดี
19 พ.ย.
ศุกร์
20 พ.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 14:00
14:00 - 20:00
เสาร์
21 พ.ย.
อาทิตย์
22 พ.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
จันทร์
23 พ.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 18:00
อังคาร
24 พ.ย.
Neuroscience Center 1
14:00 - 20:00
พุธ
25 พ.ย.
Neuroscience Center 1
13:00 - 18:00
พฤหัสบดี
26 พ.ย.
ศุกร์
27 พ.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 14:00
14:00 - 20:00
เสาร์
28 พ.ย.
อาทิตย์
29 พ.ย.
Neuroscience Center 1
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00